Servicii
Servicii contabile în comerț
  1. Înregistrarea tranzacțiilor financiare, întocmirea balanțelor, a conturilor de profit și pierdere și a rapoartelor financiare periodice.
  2. Gestiunea facturilor și a încasărilor: Urmarirea facturilor emise și primite, asigurarea corectitudinii acestora și gestionarea încasărilor și plăților.
  3. Calcularea taxelor: Aplicarea corectă a regulilor fiscale pentru calculul taxelor și pregătirea documentelor necesare pentru raportarea și plata acestora.
  4. Inventarul: Monitorizarea stocurilor, calcularea costurilor și asigurarea unei evidențe exacte a activelor și pasivelor.
  5. Raportarea conform normelor legale: Asigurarea respectării reglementărilor fiscale și întocmirea rapoartelor solicitate de autoritățile fiscale.
  6. Auditul intern: Verificarea internă a procedurilor financiare pentru a asigura conformitatea și identificarea eventualelor probleme sau erori.
  7. Consultanța financiară: Oferirea de sfaturi și asistență în luarea deciziilor financiare strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei.
  8. Adaptabilitate: Fiindcă comerțul poate implica schimbări rapide, un contabil trebuie să fie adaptabil și să rămână la curent cu modificările legislative și de piață care pot afecta activitatea firmei.
Noi folosim cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a afișa conținutul corect și pentru confortul site-ului. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră. Acestea ajută site-ul web să rețină informații despre dvs., cum ar fi limba pe care o utilizați și paginile pe care le-ați vizitat deja, care vă vor fi utile la următoarea vizită. Modulele cookie vă facilitează navigarea pe site.